EL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'OR DEL SEGRE

EL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'OR DEL SEGRE

A L'ESTIU L'OR EL BUSQUEM AL RIU

A L'ESTIU L'OR EL BUSQUEM AL RIU

Juliol i Agost Dimecres a les 11 h i dissabtes a les 18 h

Centre d'Interpretació de l'Or del Segre

Horari Cap de Setmana de Sant Joan (duplicate)

-- (duplicate)

Centre d'Interpretació de l'Or del Segre (duplicate)