DESCOBRIM...

DESCOBRIM...

Disc d'or amb camafeu oval

Centre d'Interpretació de l'Or del Segre