Les estàtues-menhirs

Els Reguers de Seró (duplicate)

Els Reguers de Seró

"Pethrographic study of the tumular cist with carved steles of Reguers de Seró (Artesa de Segre, Lleida, Catalonia)"

"Éssers de pedra. Les estàtues-menhirs i esteles antropomorfes de l’art megalític de Catalunya"

"Patinas developed in environmental burial conditions: the Neolithic steles of Reguers de Seró (Lleida, Spain)"