VIU L'AVENTURA DELS AUTÈNTICS BUSCADORS D'OR DEL SEGRE

VIU L'AVENTURA DELS AUTÈNTICS BUSCADORS D'OR DEL SEGRE

Dissabtes i diumenges a les 11, 12 i 13 h

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'OR DEL SEGRE

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'OR DEL SEGRE

DESCOBRIM...

DESCOBRIM...

Disc d'or amb camafeu oval

Centre d'Interpretació de l'Or del Segre