Les estàtues-menhirs

Els Reguers de Seró

"Pethrographic study of the tumular cist with carved steles of Reguers de Seró (Artesa de Segre, Lleida, Catalonia)"

"Éssers de pedra. Les estàtues-menhirs i esteles antropomorfes de l’art megalític de Catalunya"

"Patinas developed in environmental burial conditions: the Neolithic steles of Reguers de Seró (Lleida, Spain)"

"Les estàtues-esteles dels Reguers de Seró (Artesa de Segre, Lleida) i les evidències d’un grup escultòric singular del megalitisme català: el grup de Seró"