Centre d'Interpretació de l'Or del Segre

Àbac o batea per a la cerca d'or

Procedència: Bolívia
Material: fusta de cedre
Col·lecció Manel Viladevall.

L’àbac o batea és un instrument, generalment en forma de plat, de 20 a 40 cm de diàmetre, de 6 a 10 cm de profunditat i amb uns angles de 25 a 60°. Utilitzant aigua, l’àbac serveix per separar per densitat els minerals pesants (com l’or) dels minerals lleugers entre les sorres i graves.

Se'n poden trobar de fusta, ferro o alumini, però actualment, les que més s'utilitzen són les de plàstic per la seva lleugeresa, i de color fosc o negre perquè les partícules d’or destaquin clarament sobre el fons.

Les ranures de l’interior eviten que, amb el moviment de l’aigua, saltin les partícules d’or de dins de l’àbac.