Centre d'Interpretació de l'Or del Segre

Disc d'or amb camafeu oval

Procedència: Racó de la Pampa, Soses (Segrià)
Material: làmina i fil d'or, pasta de vidre o cornalina
Cronologia:època tardoromana

El disc d'or amb camafeu oval, exposat en una de  les vitrines del Centre d’Interpretació de l’Or del Segre, just al costat del collaret de la Valleta del Valero, és una reproducció de la peça original que es pot veure a la sala permanent del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

El disc va ser trobat de forma fortuïta a l'indret conegut com el Racó de la Pampa a Soses però, possiblement, formava part juntament amb el collaret de la Valleta del Valero, del mateix conjunt d'ocultació o funerari.

El disc té un diàmetre de 5,40 cm i està treballat amb làmina i fil d'or. Al centre hi ha incrustat un camafeu oval de pasta de vidre o cornalina, que representa un bust femení, segurament d'època Julio-Clàudia ( 27 aC - 68 dC ), amb el pentinat característic de l'època amb els cabells llisos recollits a banda i banda del cap, per darrere les orelles i finalment subjectats al clatell.

Aquest tipus de disc o fíbula discoïdal tenia una funcionalitat purament ornamental i s'ha de relacionar amb la classe alta i teratinent de l'època que va ocupar durant un llarg període aquest territori al llarg del curs del Segre.
 

*La reproducció l'ha realitzat l’estudi de maquetisme i museografia L’ESFERA