Fons d'art

Maces

Autor: Tallers orfebres de F. Roca i Joan Angeli de Barcelona
Material: Plata
Cronologia: 1815

Procedència: Ajuntament de Balaguer
Material: Plata
Cronologia: 1815
Núm. inv.: MN 2437, MN 2438


Les maces de l'Ajuntament de Balaguer són de plata i estan formades per un mànec de secció aplanada, llis i sense ornamentació, i un capçal decorat. Al capçal destaquen quatre figures femenines a l'estil de les cariàtides clàssiquesm unides per una banda floral. El capçal està coronat amb una creu ornamentada. Al tambor inferior del capçal hi ha quatre segells circulars que alternen l'escut de la ciutat amb la inscripció "AÑy 1815". En realitat, aquests segells són monedes de Carles IV i Ferran VII - que encara conserven l'encuny al revers - que haurien estat reaprofitades per a la decoració de les maces. Entre les figures del capçal, s'aprecia el punxó "BAR" - amb una creu grega sobre les lletres - que correspon a Barcelona, la ciutat on es realitzà l'obra. A l'encaix central del mànec, es llegeixen part de dos  punxons: "F. ROCA" i "ANGELI", que segurament corresponen als dos orfebres barcelonins a qui fou encarregada l'obra: F. Roca i Joan Angeli. Ambdos tallers estan documentats des del segle XVIII.