Argonautes -  Programa d'ajuts per a sortides escoloars al Patrimoni Cultural

PROPOSTES DIDÀCTIQUES. Educació secundària

La ciutat de les tres cultures


Recorregut pel centre històric de la ciutat per descobrir l'impromta de les tres cultures que hi van conviure a l'edat mitjana: la andalusina, la feudal i la jueva. Ens endinsem en les formes de vida dels habitants de la Balaguer medieval, en el moment de màxima convivència i respecte cultural, així com també en els conflictes i els interessos socioeconòmics que van posar fi a la pau de l'edat mitjana i van acabar amb l'expulsió de les comunitats morisca i jueva. 


Durada: 3 h