Argonautes -  Programa d'ajuts per a sortides escoloars al Patrimoni Cultural

PROPOSTES DIDÀCTIQUES. Educació secundària

Santa Maria de les Franqueses
Visita al monestir de santa Maria de les Franqueses.

La vida als monestirs medievals. L'orde del Císter. El romànic, sistemes constructius, decoracions, funcionalitat dels espais. L'escola escultòrica de Lleida.


Durada: 0:45h