Argonautes -  Programa d'ajuts per a sortides escoloars al Patrimoni Cultural

PROPOSTES DIDÀCTIQUES. Educació primària

Què és un museu?
Visita guiada a les instal·lacions del museu (laboratoris, magatzems...)
Quina és la funció dels museus? Qui hi treballa? Què hi fa?


Durada: 1h