INICIACIÓ A LA RECERCA D'OR

INICIACIÓ A LA RECERCA D'OR

EL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'OR DEL SEGRE

EL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'OR DEL SEGRE

Centre d'Interpretació de l'Or del Segre

Horari Cap de Setmana de Sant Joan (duplicate)

-- (duplicate)

Centre d'Interpretació de l'Or del Segre (duplicate)