MUSEU DE SUPORT TERRITORIAL


El programa Museus de Suport Territorial s’emmarca en Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya, un pla estratègic elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Entre els objectius operatius que presenta aquest pla es recull el Programa de Museus de Suport Territorial, una innovació en la política museística de Catalunya.

Aquest programa pretén formalitzar, visibilitzar, ordenar i potenciar una realitat que, de fa anys, és present en el programa públic d’alguns museus de Catalunya que, a més de les col·leccions pròpies, gestionen equipaments d’índole diversa (jaciments arqueològics, centres d’interpretació, esglésies, monuments, etc.) i que donen suport a comunitats territorials supramunicipals. En la nomenclatura del Pla de Museus, els museus de suport territorial potencien els equipaments patrimonials bàsics, per portar a terme aquelles funcions que no poden assumir, per limitació de recursos humans i econòmics.

Els museus que participen en aquest programa tenen una clara vocació territorial, cosa que sovint es relaciona amb museus que incorporen el territori com a objecte del seu projecte i discurs museològic.
El Servei de Museus de la Direcció General de Patrimoni Cultural ha encetat la implementació del programa de Museus de Suport Territorial mitjançant projectes pilot, entre els quals, des de l’any 2018, hi ha el Museu de la Noguera.

Els equipaments patrimonials bàsics que actualment són beneficiaris del programa del Museu de Suport del Museu de la Noguera són:
• Museu del Montsec (Artesa de Segre)
• Seró. Espai Transmissor (Seró, Artesa de Segre)
• Espai Orígens (Camarasa)
• La Cova dels Vilars (Os de Balaguer)
• La Casa-Museu Leandre Cristòfol (Os de Balaguer)
• Centre d’Art del Castell d’Os de Balaguer
• Necròpolis de la Colomina (Gerb, Os de Balaguer)
• Gravats del Mas de n’Olives (Ponts)
• El Centre de Dinamització del Patrimoni Històric, Natural i Rural (Tartareu)
• Centre d’Interpretació del Montsec (Vilanova de Meià)