Argonautes -  Programa d'ajuts per a sortides escoloars al Patrimoni Cultural

Biblioteca i sala de consulta

La biblioteca del museu disposa d’un fons bibliogràfic especialitzat en història, arqueologia i en història de l'art, amb un volum important de títols dedicats a l’edat medieval i especialment a al-Andalús. Destaca també la col·lecció de publicacions d'àmbit local i comarcal. Des de l’any 2019 la biblioteca del museu ha incorporat el llegat bibliogràfic del Dr. Prim Bertran.
La biblioteca està oberta a investigadors i a tot el públic interessat en la recerca en  l’horari d’oficina del museu.

El museu disposa d’una àrea d’investigació on es facilita la consulta i la manipulació dels objectes als investigadors acreditats.